Bladet redigeres af et udvalg som består af:

 

Birte Nielsen:                                                  Mail:  gns@mail.dk

Inge Larsen                                                      mail:  inge.larsen@mail.dk

Ib Holm Hansen                                               mail:  hibholm@gmail.com

Inga Overgaard, ansvarshavende                     mail: i.o@overgaard.mail.dk

 

 

Alle er velkommen til at skrive i bladet, så har du historie, fortællinger eller billeder der er relevant for bladets ide, kan det indsendes ved at benytte en af ovenstående mail-adresser.