Formål

Trundholm Lokalhistoriske Forening har til formål at udbrede kendskab til den tidligere Trundholm kommunes historie fra Gniben til Kongsøre Næbbe.
Det sker gennem afholdelse af forskellige arrangementer og andre egnede aktiviteter.

Foreningen arrangerer således foredrag og udflugter til historiske steder i kommunen.
Er interessen tilstede nedsætter foreningen forskellige arbejdsgrupper, hvor medlemmer har mulighed for mere konkret at arbejde med bestemte områder af egnens historie.

En anden del af foreningens formål er at indsamle lokalhistorisk materiale i form af trykt materiale, arkivalier, billeder m.v. til belysning af kommunens historie i samarbejde med Odsherred Lokalarkiv.