Vig gårdfæstere og ejere ca. 1700-2014

 

Jeg har sammen med Ole Ulrich Hansen fra Hølkerup arbejdet på Vig sogns gårde siden 2011. Vi udgav jo Egebjerg sogn sammen i 2009 og vi nåede næsten at få færdiggjort Vig, før Oles alt for tidlige død d. 13/10-2015. Vi manglede imidlertid kun den sidste afpudsning og jeg kan derfor godt fuldføre udgivelsen. Torben Jensen i Frostrup supplerer med efterslægtstavler efter gårdejere fra år 1900. Udgivelsen vil foregå på CD i november 2016 og vil indeholde:

 

  • Gårdmænd fra alle sognets 12 landsbyer ca.1700-2014. (Kun de ved udskiftningen matrikulerede gårde dvs. de gårde der har bogstavet "a" efter nummeret) eks. 11a, men ikke 11f, selvom dette skulle være en nuværende gård !

  • Embedsfolk (præster, degne, skoleholdere, sognefogder og sogneråd - både formænd og hovedparten af medlemmerne)

  • Lidt lokalhistorie

  • Kort over sogn og byer

  • De brugte kilder, samt et register

  • Efterslægtstavler for gårdmænd i sognet fra 1900.

 

Prisen vil blive kr. 250, og kan bestilles pr. mail hos mig på jstl@larsen.tdcadsl.dk.

 

For Egebjerg interessenter, der købte tidligere udgivne CD, kan en ajourført udgave heraf (kun små ændringer + henvisninger til nøjagtige Vig gårde) bestilles med for kr. 25. Begge sogne kan købes samlet for kr. 350, hvis man ikke købte Egebjerg sogn første gang. Egebjerg alene kan købes for kr. 150.

 

                                                                                    Jørgen Larsen

 

 

Kommende Arrangementer:

03. marts kl 19:00 Højby Aktivitetscenter - Carsten Egø fortæller om "Pigerne på Sprogø".

23. marts kl. 19:00 Højby Aktivitetscenter - Generalforsamling.

06. april - Tur til Sprogø - nærmere herom i næste nummer af "Nøglen"

?? maj - fortælling om QR koder på Nr. Asmindrup kirkegård.